slajd-1slajd-3slajd-4slajd-5

About Us

About Usmore

About Us Team Pro Bono

Bieszczad Górecki Adwokaci s.c. Law Office specialises in providing legal services to business entities and individuals. We have extensive experience in corporate counselling including services for public listed companies as well as representing legal and physical persons in court disputes and out of court negotiations. Our team and the lawyers cooperating with us represent a wide range of practice area, which allows to apply comprehensive legal solutions for full protection of diverse interests of our clients.

 

Years of experience and carefully selected co-operators allowed to create basic rules which we follow when working with our clients.

Efficiency

We make every effort to enhance the client’s chances to achieve the desired goal in the shortest possible time.

 

Experience and practice area

We engage in specific fields of law which lie in the scope of our expertise.

 

Flexibility

Our services are tailored to individual needs of each of our clients.

back

About Us Team Pro Bono

Daniel Bieszczad

 

Daniel Bieszczad Attorney-at-Law

 • graduate of the Faculty of Law at the Jagiellonian University in Kraków with very good results
 • completed his traineeship at the Kraków Bar Association
 • present on the legal market since 2005
 • specialises in providing legal services to business entities with a special focus on agreements in economic transactions, court proceedings, labour law  and property law.

Grzegorz Górecki

 

Grzegorz Górecki Attorney-at-Law

 • graduate of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University, 2005.
 • traineeship in Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. Law Office
 • trainee attorney-at-law under the patronage of Mr. Janusz Długopolski attorney-at-law
 • entered on the list of attorneys-at-law of the Kraków Bar Association in 2010
 • specialises in legal services to business entities, consumer protection law, labour law, civil law, including the protection of personal interests, economic law and legal issues concerning activity on the Internet.

Our office also comprises lawyers and trainees 

who have extensive knowledge of law 

and are outstanding specialists in their practice areas.

back

About Us Team Pro Bono

Our Law Office provides free legal service for non-profit making organizations, especially foundations and associations. All non-govermental organizations can get profesional legal service from our lawyers.

back

Experience

Experiencemore

Experience

PROJECTS REALISED

 

Past projects:

 • acquisition of a Polish company by a big, worldwide metallurgical corporation, the value of the transaction about 100 000 000 pln.
 • Multi-million zloty worth trading and service contracts in automotive, metallurgical, construction, IT and food industry on the territory of Poland, Great Britain, Germany, France, Spain, Slovakia and Brazil
 • a number of partial and full acquisitions of companies with workforce transfer of up to hundreds of employees combined with counselling on the optimisation of employment
 • legal audit and staff training in the biggest, national insurance agency
 • drafting franchising contract for a national retail chain
 • conducting the purchase of shares in a company managing a national chain of hotels
 • advice on the issue of shares of a construction company
 • conducting litigation for share purchase rights including a national chain of grocery shops
 • advice on investments in multi-million zloty worth construction projects
 • representing corporate clients in a number of  civil, business and labour lawsuits
 • representing individuals in a number of suits for payments such as damages and compensation, employee benefits, enforcement of contracts and inheritance rights.
WE HAVE BEEN TRUSTED BY

 

Currently our Law Office provides permanent, comprehensive service more than twenty companies. Among them are: 

 •  companies in the logistic, textile, chemical, IT, food, building, financial, insurance, catering industry
 • companies listed on the stock exchange
 • enterprises with foreign capital
 • companies that employ more than 1000 employees and which have branches throghout the country
back

Offer

Offermore

Offer

CORPORATE CLIENTS

 

Civil law and business law

 • drafting, analysing and negotiating agreements in business transactions
 • representing clients in civil law cases, business law cases, labour law and competition protection cases
 • representing clients before public administration authorities such as Office of Competition and Consumer Protection ( Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego), The Polish Insurance Ombudsman (Rzecznik Ubezpieczonych)
 • advice on rorporate law
 • protection of personal interests of companies, and especially protection of  reputation on the Internet and other mass media.

 

Company law

 • advice on establishing, registering, transforming and liquidation of commercial law companies
 • representing companies in registration proceedings
 • representing clients in suits for share purchase rights
 • drafting and analysing documentation connected with the activity of commercial law companies
 • representation in shareholders’ meetings

 

Labour law

 • drafting all kinds of employment agreements, managerial contracts, agreements relating to material liability of employees, non-competition agreements etc.
 • drafting work regulations, regulations concerning remuneration and other company internal documents
 • representing employers in relations with trade unions and court disputes with employees
 • advice on group lay-offs and acquisition of companies

 

Training

We conduct training courses for entrepreneurs on legal issues connected with business activity such as enforcement of receivables, negotiating agreements with other entities, keeping company records and documents, members’ responsibilities, legal relations with employees.

 

INDIVIDUALS

 

Labour Law, civil law, family law

 • representing clients in cases relating to material claims and particularly:
  • damages and compensation for traffic accidents and medical malpractice
  • claims due to breach of contract
  • heritage-related claims
 • representing clients in disputes over the division of matrimonial property

 • representing clients in cases relating the protection of personal interests

 • representing employees in disputes with employers over a variety of issues such as overdue payments for overtime, appeals against unreasonable terminating of an employment contract, certificates of employment.

 

Real estate law

 • advice on real estate agreements
 • drafting and analysing agreements relating to construction works

 • advice on claims relating to rights connected with real estate, adverse possession, expropriation, dissolution of co-ownership of a property, protection of ownership.

back

Blog

Blogmore

Blog

Bezkarni nie czują się już administratorzy jednej ze stron internetowych oczerniającej dużego przedsiębiorcę na rynku usług finansowych. Na skutek wniosku o zabezpieczenie złożonego przez kancelarię sąd uznał natychmiastową potrzebę usunięcia przedmiotowej strony i to przed złożeniem pozwu. (read more…)

back

Publications

Publicationsmore

Publications

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/ustawa-frankowa-wady-projektu-prezydenckiego/75j4pw

Konieczność ochrony kredytobiorców przed ryzykiem kursowym i obiektywne, czyli niezależne od banków wskaźniki wyliczania rat kredytowych przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem, przewiduje unijna dyrektywa, którą ma wdrożyć Polska – mówi PAP mecenas Daniel Bieszczad.

Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 214/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 z 4 lutego 2014 r. „Trudno zrozumieć, dlaczego przez blisko dwa lata Polska nie implementowała tej dyrektywy, która powinna być wdrożona do polskiego systemu prawnego właśnie w okresie dwuletnim” – powiedział PAP mec. Daniel Bieszczad z kancelarii Bieszczad Górecki Adwokaci.

„Dyrektywa ta zawiera unormowania przewidujące konieczność ochrony kredytobiorców przed ryzykiem kursowym, i to przez cały okres kredytowania. Między innymi wskazuje, aby państwo członkowskie dawało kredytobiorcy możliwość przewalutowania kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Nadto dyrektywa przewiduje obiektywne wskaźniki wyliczania rat kredytowych przy kredytach ze zmiennym oprocentowaniem. Obiektywne, to znaczy niezależne od banków” – wyjaśnił mec. Bieszczad.

Jak dodał, „ten akt prawny ogranicza też dowolność akwizycji i reklamy kredytów walutowych, tak aby uchronić konsumentów przed wprowadzeniem w błąd”. „Dyrektywa przewiduje także nałożenie na banki bardzo precyzyjnych obowiązków informacyjnych przed zawarciem umowy kredytowej, w tym obowiązek symulacyjnego wyliczenia wysokości raty kredytu, którą konsument będzie musiał płacić w razie wahań kursów. Aktualnie stosowane w Polsce obowiązki informacyjne banków w zakresie ryzyka walutowego są znacznie mniej restrykcyjne” – zaznaczył.

Jednocześnie wyraził opinię, że należy krytycznie ocenić przyjętą w Polsce metodę pracy nad restrukturyzacją kredytów walutowych. „Taka restrukturyzacja powinna być wdrożona w jednym akcie prawnym z jednoczesnym wdrożeniem w.w. dyrektywy unijnej. Ta ostatnia z kolei czeka na implementację w polskim porządku prawnym od 4 lutego 2014 r.” – zauważył mec. Bieszczad.

Prawnik przypomniał prace nad tzw. ustawą dot. frankowiczów, która – jak mówił – skrytykowana przez banki, rząd, NBP i KNF, po poprawkach Senatu, utknęła w Sejmie. Jak mówił, ustawa dot. frankowiczów i tak nie wychodziła naprzeciw oczekiwaniom, by ograniczyć wysokość zadłużenia z tytułu kredytu do wartości zabezpieczonej nieruchomości. Pozostawia w rękach banku instrumenty kształtowania uprawnień wynikających z ustawy, na przykład przy wyliczaniu wskaźnika LtV. „Dlatego też problemy, którym omawiana ustawa wychodzi naprzeciw, i tak będzie trzeba uregulować całościowo na przyszłość” – ocenił Daniel Bieszczad.

„Pojawiły się w polskiej judykaturze pojedyncze wyroki, które uznawały, że bezprawne są klauzule umowne, wedle których bank pozostawiał sobie wyłączne prawo do określania kursu, po którym dokonywano przewalutowania rat kredytowych. Jednak skala problemu (takie klauzule posiada większość umów kredytowych) jest tak duża, że należy go rozwiązać na poziomie ustawodawczym, bo pojedyncze wyroki sądów wiążą tylko w konkretnej sprawie i nie mają zastosowania do innych umów kredytowych” – wskazał adwokat.

 

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/ekspert-o-dyrektywie-ue-chroni-kredytobiorcow-przed-ryzykiem-kursowym/5np54y

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/dluznicy-nie-korzystaja-z-upadlosci-bo-boja-sie-utraty-majatku

„Outsorcing usług prawnych w praktyce”. Artykuł adw. Daniela Bieszczada w Merkuryuszu Towarzystw Biznesowych.

 

artykuł2

 

Outsorcing usług prawnych w praktyce, D. Bieszczad, Merkuryusz Towarzystw Biznesowych, nr 5, kwiecień 2015 r.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1265955-Adwokat–jak-consigliere.html

 

Adwokat jak consigliere, Katarzyna Wójcik, Rzeczpospolita, 21.01.2015 r. (read more…)

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kompleksowe-zarzadzanie-nieruchomosciami-2353626.html

 

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, Agata Skocz, www.bankier.pl, 09.06.2011 r.

http://www.autocentrum.pl/poradniki-dla-kierowcy/zakup-uzywanego-pojazdu-sprowadzonego-z-ue/

 

Zakup używanego pojazdu sprowadzanego z UE, Grzegorz Górecki, www.autocentrum.pl, 06.03.2015 r.

back

Contact

Contactmore

Contact

Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna Law Office

ul. Rakowicka 8/3
31 – 511 Kraków

tel.: 12 222 52 04
fax: 12 444 77 53
mail: biuro@bgka.pl

We welcome clients from 9 am to 5 pm by appointment only.

back